Johdon auditoinnit

Meillä on mittava kokemus asiakkaidemme liiketoiminnan uudistamisesta ja kehittämisestä johdon ja avainhenkilöiden auditoinnin avulla.

Tyypilliset asiakkaidemme edustajat palvelun suhteen ovat omistajat, hallitus, toimitusjohtaja ja muu ylin johto.

Yleisimmät auditoinnin avulla tuettavat tilanteet ovat

  • Yritysjärjestelyt, erityisesti haltuunottotilanteet
  • Merkittävät muutostilanteet esimerkiksi markkinoilla, omistuksessa tai strategiassa
  • Liiketoiminnan tehostustarpeet
  • Yleiskuvan saaminen yhtiön avainhenkilöistä hallitukselle ja/tai johdolle seuraajasuunnittelua ja kehittämistä varten

Auditoinnin kohde voi olla johtoryhmä, valikoitu joukko avainhenkilöitä tai jokin tietty organisaatiofunktio. Tyypillisesti auditoinnin avulla voidaan tehdä päätöksiä kohdejoukon vastuunjaosta, kehittämisestä, resursoinnista ja kokoonpanosta. Usein tuloksia hyödynnetään myös henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien laadinnassa.

Meillä on merkittävää kokemusta sekä PK-sektorin asiakkaiden, että julkisesti noteerattujen suuryritysten johdon auditoinnista ja kehittämisestä.

Dennis Mattsson MV web Denis Mattsson

Tel: +358 400 432 877

E-mail: etunimi.sukunimi(at)aims.fi

 

krutsin_markku_2 mv käännettyMarkku Krutsin

Tel: +358 400 504 086

E-mail: etunimi.sukunimi(at)aims.fi