Suorahaku ja hybridit

Vahvojen resurssien löytäminen on tulevaisuudessa yhä keskeisempi kasvavien ja kansainvälisesti menestyvien yritysten menestystekijä. AIMS Finland on aidosti asiakkaan liiketoimintaa hahmottava, osaava ja tehokas rekrytointikumppani.

Meillä on vankat näytöt johdon ja asiantuntijoiden rekrytoinneista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Valtaosa rekrytointitoimeksiannoistamme on suorahakuja, tai ns. hiljaisia hakuja. Teemme myös ilmoitushakuja tai edellisten yhdistelmiä, riippuen siitä mikä on asiakkaan tarpeet huomioon ottaen tehokkain tapa löytää oikeat henkilöt. Ilmoitushauissa käytämme toisinaan nimeä Open Management HR Oy.

Suorahakua käytetään bisneskriittisissa rekrytoinneissa, joissa keskeistä on esimerkiksi

  • löytää ja rekrytoida tietyillä kriteereillä liiketoiminnan kannalta paras henkilö
  • markkinoilla on vähän sopivia ehdokkaita ja on odotettavaa että he eivät ole aktiivisesti etsimässä töitä
  • on tärkeää toteuttaa rekrytointi ”hiljaisena” ja olla paljastamatta markkinoille hakua, esimerksi yritysjärjestelyjen vuoksi

Suorahaun perusta on aina asiakkaamme liiketoiminnan, ansaintalogiikan ja tilanteen ymmärtäminen ja parhaiden potentiaalisen ehdokkaiden löytäminen sopivilta toimialoilta, yrityksistä ja kokemustaustoilla.

Käytämme tilanteen mukaan oleellisia julkisia ja kaupallisia tietolähteitä, emmekä nojaa ainoastaan CV pankkeihin tai aktiivisiin työnhakijoihin. Sen sijaan pyrimme aina löytämään asiakkaamme liiketoiminnan kannalta parhaat ehdokkaat ”elävästä bisneksestä”.

Usein hakumme kattavat lukuisia maita tai muutoin ovat luonteeltaan kansainvälisiä.

Annamme hauillemme täydet onnistumistakuut ja konsultoimme oikeiden ratkaisujen tekemisessä.

krutsin_markku_2 mv käännettyMarkku Krutsin, toimitusjohtaja

Tel: +358 400 504 086

E-mail: etunimi.sukunimi(at)aims.fi

web mv Sanna Kröger (1)Sanna Kröger, seniorikonsultti

Tel: +358 40 506 1856

E-mail: etunimi.sukunimi (at) aims.fi

Titta Tuulos mv webTitta Tuulos, seniorikonsultti

Tel: +358 40 518 7400

E-mail: etunimi.sukunimi(at)aims.fi