Mentorointipalvelut

Mentoroinnin tarkoituksena on siirtää tietoa ja osaamista kokeneilta osaajilta nuoremmille. Oleellista on myös kaksisuuntaisuus: sekä mentori että mentoroitava hyötyvät kahdenkeskisistä tapaamisista. Mentorit voivat siirtää myös ns. hiljaista tietoa mentoroinnin avulla nuoremmille osaajille. Vastaavasti mentorit saavat mentoroitavilta uusia näkökulmia ja ajatusmalleja omaan toimintaansa, jolloin kehitystä tapahtuu molemminpuolin.

Mentorointi on panostus yrityksen ja yksilön tulevaisuuteen

Mentoroinnista on tulossa entistä käytetympi väline yrityselämässä, koska organisaatiolle sekä yksilöille siitä syntyvät hyödyt ovat kiistattomat. Mentoroinnin on todettu mm. lisäävän henkilöstön motivaatiota ja sitä kautta edistävän organisaation tavoitteiden saavuttamista. Mentoroinnin avulla organisaatio voi hankkia arvokasta osaamista ja tietämystä esimerkiksi kansainvälistymisestä, yritysostoista, muutos- ja strategisesta johtamisesta. Mentorointia voidaan käyttää tehokkaasti myös avainhenkilöiden sitouttamiseen sekä organisaation toimintakulttuurin kehittämiseen.

Mentoreina toimivat aina tapauskohtaisesti valitut kokeneet yritysjohtajat ja asiantuntijat

Tarjoamme yrityksemme vahvaan kokemukseen ja verkostoihin perustuvan palvelun, joka sisältää yrityksen mentorointisuunnitelman ja -ohjelman rakentamisen sekä konkreettisen tavoitteiden ja tulosten seurannan. Oleellinen osa palvelua on asiakasyrityksen  ja henkilöiden tavoitteisiin sekä toiveisiin perustuvan mentorointiverkoston rakentaminen.

Mentoroinnilla saadaan aikaan hyvin bisneslähtöinen ja tuore vuorovaikutus mentoroitavien avainhenkilöiden ja  kiinnostavan liiketoimintaympäristön välille. Lisäksi mentorointi tuo koko yrityksen käyttöön lyhyessä  ajassa suuren määrän näkemyksiä ja vaikutteita eri toimialoilta ja organisaatioista.

AIMS Finland räätälöi jokaisen mentorointipalvelukokonaisuuden täysin asiakasyrityksen tarpeiden mukaan. Yksilöllinen ohjelma suunnitellaan yrityksen tavoitteisiin ja toiveisiin perustuen niin, että asiakasyritys saa siitä suurimman mahdollisen hyödyn. Tämä edellyttää mm. juuri oikeiden mentoreiden löytämistä ja mentorointiverkoston rakentamista myös tulevaisuuden tarpeita ajatellen.

Kerromme mielellämme lisää mentorointipalveluistamme!

 

Titta Tuulos mv webTitta Tuulos, seniorikonsultti

Tel: +358 40 518 7400

E-mail: etunimi.sukunimi(at)aims.fi